goto Top

Masaji no Heya
by Masaji Kitayama


ReJAPAN

[MENU] [Twitter] [Facebook] [Japanese version]click here (to MENU of community room MASAJI) まさじのへや メニューへ
click here  (to MENU of community room MASAJI) 雅路の部屋 メニューへ
English version
Community Room MASAJI

 

Today's Window of Masaji is "Cherry Blossoms".

to Top 雅路の部屋ホームへ  MENU
[talk] [take] [make] [walk] [monk] [shake]
Now I'm just some of the rooms in the renovation.


[talk]
[iori] Hitorigoto(Monologue) 2003-- at any timeblog Masaji no Kobeya 2005-- at any timeTwitter | Facebook

[take]
[kairou] Shashin Kairo (Photo Album) 2003--blog Masaji no Shashin Kairo at any timeblog Jike Shashin Kairo at any timePhoto Album
[mado] Masaji no Mado (Window of Masaji) 2003--Kisetsu no Utsuroi (Changing of the Seasons) 2003-- Wall Paper
[uramado] Jike Furusato Mura 2003--Miwa no Sato 2005-- blog Kamoshida no Shiki Oriori at any timeHigashimatsuyama 2002--

[make] remodeing 2012
[zashiki] Shiki Oriori (Haiku) 2003-2011Kigo (Season words)Nijushi Sekki (Secchi twenty-four)
[zashiki] Natsume Soseki haiku collectionSKETCHES Haiku of Soseki Today's word of Soseki
[zashiki] SKETCHES Haiku of Higashimatsuyama 1999Haha no Uta (Haiku Poems for Mother) 1990-2002

[walk]
[okunoma] Heisei Oku no Hosomichi Walk 2003-- updated Oct 18, 2012Rokugo Manzan Mineiri 2010
[doma] Tokaido - Nakasendo Big Walk 2006Edo Sanpu Big Walk 2009Kyushu Big Walk 2012 2012
[doma] Nijmegen 2007Japan Three-Day March 2008Etsuko Kawashima's Oranda jin Sanpu no Michi
[doma] Shikoku Pilgrimage by Yasuhara 2005 | Pilgrim of 7 temples 2011 | LWA.com | Yasue's Shiawase no Uta

[monk]
[idobata] blog Aun Tanbo (Explore the Aun) at any time | blog Circle LWA 気温の長期推移グラフ
[umaya] blog I am a horse at any time | Botchan
[kura] Bogakutei Fujiya 2002-- | Bogakutei who saved Tesshu crisis
[urakido] LinkLink 2 | Link - Natsume Soseki | Link - Komainu | Link - Kanji character Mean ValueYokohama Kyoto
Site Info

[shake]
[nagaya] blog Masaji no Kobeyablog Masaji-teiMasaji-anMasaji-soMasaji-shukuMasaji-enMasaji-roMasaji YokochoMasaji
[ooya] BIGLOBE Nifty Yahoo! Google Goo livedoor excite JanJan
[gokinjo] Gallery Gosukeblog Sankei
[gokinjo] Kyoto Soseki no KaiHP Kyoto Soseki no Kai
[gokinjo] Kamifukuoka WAKAMO Net | JIKE STUDIO

 to Blog Masaji no Kobeya
Blog Masaji no Kobeya
to Blog Masaji no Shashin Kairo
Blog Masaji no Shashin Kairo

Masaji no Heya
by Masaji KItayama

to Top

Established 19 March 2003 EST